Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț datorie publică – 10 Octombrie 2021

In conformitate cu HCL nr. 35/12.09.2016 art. 4, avem obligaţia publicării pe pagina de internet a Municipiului Slobozia, in prima decadă a fiecărui trimestru, pentru trimestrul expirat, respectiv trim. III 2021, a următoarelor date:

  • Hotărârea comisiei de avizare a împrumuturilor locale, anexă la Hotărârea 4966/24.10.2016
  • valoarea împrumutului contractat: 25.400.000 lei
  • gradul de îndatorare al Municipiului Slobozia ( emisiunea de obligaţiuni municipale + creditul contractat de la Ministerul Finanţelor Publice) 6.99% conform anexă.
  • durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului: fără perioadă de graţie, 20 de ani
  • dobînzile, comisioanele şi alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile:
  1. Emisiunea de obligaţiuni municipale: trimestrial – august 2021 = 135.000 lei (dobânda variabilă se aplică formula: (ROBID 6M+ROBOR 6M)/2+0.9%);
  2. Creditul contractat de la Ministerul Finanţelor Publice: trimestrial -august 2021 = 185.630 lei (Dobânda ROBOR la 3 luni comunicată de BNR + 3.69%)
  • plăţile efectuate pentru rambursarea din fiecare finanţare rambursabilă:
  1. Emisiunea de obligaţiuni municipale : trimestrial 625.000 lei;
  2. Creditul contractat de la Ministerul Finanţelor Publice: trimestrial 317.500 lei

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *