Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Consultare Publică: SIDU și PMUD

FUNDAMENTAREA PROCESULUI DECIZIONAL STRATEGIC ÎN VEDEREA PROMOVĂRII DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE – PROSPER CP13/2019 /cod SMIS 135154

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Strategia integrată de dezolvare urbană 2021-2027

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *