Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Chestionar Proiecte: SIDU și PMUD

În perioada actuală, Municipiul Slobozia este în procesul de Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021‐2027 a Municipiului Slobozia, cadrul proiectului “Fundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovării dezvoltării urbane durabile ‐ PROSPER”.

Documentul strategic are rolul de a reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale municipiului, prin implicarea factorilor de decizie, a oamenilor de afaceri și populației din municipiu, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul municipiului Slobozia, precum și pentru a stabili prioritățileși criteriile pentru absorbția de fonduri comunitare alocate pentru perioada de programare 2021-2027.

În vederea realizării unei strategii de dezvoltare durabilă care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor municipiului privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarului de mai jos.

Chestionar SIDU

În perioada actuală, Municipiul Slobozia este în procesul de Elaborarea Strategiei Integrate
de Dezvoltare Urbană 2021‐2027 a Municipiului Slobozia, cadrul proiectului “Fundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovării dezvoltării urbane durabile ‐ PROSPER”.

Completează chestionarul

Chestionar PMUD

În perioada actuală, Municipiul Slobozia este în procesul de elaborare al Planului de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Slobozia pentru perioada de programare 2021-2027.

Completează chestionarul

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *