Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informare Proiect: Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă

           TITLUL PROIECTULUI

Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă, COD SMIS 151978, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 – DLRC (CLLD), aferent Axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban/ Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității/ Obiectivul specific 9.1. – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

           BENEFICIAR

Municipiul Slobozia.

           PERIOADA DE IMPLEMENTARE

43 luni: 22 iunie 2020 – 31 decembrie 2023

           VALOARE PROIECT

Valoarea totală a proiectului este de 2.385.224,45  lei, din care:

Valoare totală eligibilă: 2.244.276,75  lei, din care:

  • Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 2.132.062,92lei;
  • Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 67.328,30 lei;
  • Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 44.885,53  lei;
  • Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 140.947,70 lei.
           OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/ SCOPUL PROIECTULUI

Investiția are ca scop principal extinderea actualului Centru Multifuncțional și transformarea acestuia în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate, prin construirea unei clădiri noi, independente de cea existentă, amenajarea aleilor și dotarea construcției.

Principalele activități care se vor desfășura în incinta centrului vor fi culturale, educative, ateliere de lucru.

Dotările construcției vor fi specifice organizării de evenimente, activităților care presupun studiu individual și/sau colectiv, precum si activități de formare profesională.

           OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Practicarea educației de tip ”școală dupa școală”;

– Oferirea condițiilor optime pentru educare, instruire, activități artistice și de consiliere;

– Mărirea numărului de beneficiari ai centrului multifuncțional;

– Organizarea programelor educative și distractive;

-Creșterea satisfacției locuitorilor municipiului, rezidenți în cartiere cu vedere directă la ZUM cu aspectul general al zonei, creșterea gradului de confort al populației;

– Dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația din municipiul Slobozia prin asigurarea unor condiții optime de petrecere a timpului liber și de recreere, contribuind la creșterea gradului de civilizație;

-Creșterea satisfacției privind relațiile din cadrul comunității și a nivelului de încredere în alte persoane, în ceilalți membri ai comunității, precum și în instituții.

– Dezvoltarea locală a Municipiului Slobozia ca urmare a dezvoltării infrastructurii cartierului;

– Creșterea calității peisajului și îmbunătățirea calității factorilor de mediu.

           REZULTATE

Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane:

– Valoare la începutul implementării proiectului – 0.00 mp

– Valoarea estimată la finalizarea implementării proiectului – 1447.00 mp

Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:

-Valoare la începutul implementării proiectului – 0.00 mp

– Valoarea estimată la finalizarea implementării proiectului – 105.50 mp

           DATE DE CONTACT

Municipiul Slobozia

Manager Proiect,

Nume:   Virginia Adam

Funcţie: Director Executiv, Direcția Finanțe Publice Locale

Date de contact : telefon: 0243/231.401, int. 167, fax: 0243/212.149, e-mail: ditl@municipiulslobozia.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

www.mfe.gov.ro

http://www.fonduri-ue.ro

http://www.inforegio.ro

https://www.facebook.com/inforegio.ro

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *