Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informare Proiect: “Construcție Complex social Bora în Municipiul Slobozia”, COD SMIS 155429

         TITLUL PROIECTULUI

Construcție Complex social Bora în Municipiul Slobozia”, COD SMIS 155429, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 – DLRC (CLLD), aferent Axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1: Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectivul specific 9.1  – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

         BENEFICIAR

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Slobozia

         PERIOADA DE IMPLEMENTARE

24 de luni: 01 Ianuarie 2022 – 31 Decembrie 2023

         VALOARE PROIECT

             Valoarea totală a proiectului este de 18.621.708,95 lei, din care:

Valoare totală eligibilă: 16.145.579,82 lei, din care:

  • Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 15.338.300,88 lei;
  • Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 484.367,33 lei;
  • Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 322.911,61 lei;
  • Valoare neeligibilă: 2.476.129,13 lei
           OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI

Obiectivul general al investiției îl constituie promovarea dezvoltării resurselor umane și a incluziunii sociale prin asigurarea unor locuințe, unei cantine cu săli de mese și infrastructură drumuri pentru persoanele defavorizate și este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Slobozia.

           OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Obiectivele specifice ale proiectului :

– Înființarea prin construire a unui complex social, în municipiul Slobozia, care să contribuie la identificarea celor mai bune alternative care să permită asigurarea bunăstării, dezvoltarea deplină și armonioasă a beneficiarilor acestui obiectiv de investiții – Asigurarea accesibilității pentru categoriile dezavantajate, prin crearea unui cadru adecvat prin construirea locuințelor sociale de tip modular, a unei cantine cu săli de mese și al facilitătii utilizării unei infrastructuri rutiere de calitate – Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale astfel încât sistemul să aducă beneficii reale cetăţenilor Municipiului Slobozia – Creşterea capacităţii de acţiune în domeniul social la nivel local, adaptat nevoilor sociale şi resurselor disponibile – Combaterea riscului de excluziune socială şi îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate de către municipalitate – Dezvoltarea locală a Municipiului Slobozia, ca urmare a dezvoltării infrastructurii cartierului – Îmbunătățirea condițiilor de locuire, precum și a accesului la servicii de infrastructură și utilități publice în comunitățile marginalizate.
         DATE DE CONTACT

UAT Municipiul Slobozia

Nume: Dulgheru Gabriel Ionuț

Funcţie: Director executiv

Date de contact : telefon: 0243/231.401, fax: 0243/212.149, e-mail: gabriel.dulgheru@municipiulslobozia.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

www.mfe.gov.ro

http://www.fonduri-ue.ro

http://www.inforegio.ro

https://www.facebook.com/inforegio.ro

MUNICIPIUL SLOBOZIA

Investim in viitorul tau!

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *