Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Compartiment Informatică

Listă titluri executorii

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă[1] Nota de constatare nr. 109648/ 01.11.2022 pe numele[2] S.C. PROHEALTH MED S.R.L., având CUI 37869941cu domiciliul fiscal în Mun. Slobozia, Str. 1 Mai, Jud. Ialomița.

Read More

Aviz gospodărire a apelor: SC VIVANI SALUBRITATE SA

VIVANI SALUBRITATE S.A., cu sediul in Slobozia, Tarlaua 327/4, Parcela 11, judeţul Ialomiţa, telefon: 0749.195.799, fax: 0374.090.336, e-mail: office@vivani-deseuri.ro, înregistrata la O.R.C. Ialomiţa sub numărul J21/219/2001, C.U.I. RO 14302998, prin Preşedinte Consiliu de Administraţie dr. Kâlmân Petra Andrea, solicita de la ABA Buzau-lalomita, Aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul “închiderea Celulei 1 Depozitului de deşeuri periculoase”, localizat in Slobozia, Tarlaua 327/4, Parcela 11, jud. Ialomiţa.

Read More