Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Referat de completare a Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003

REFERAT DE COMPLETARE

a Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Având în vedere prevederile art. 7 alin (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizițională în administrația publică, republicată, Comisia socială de analiză, constituită prin Dispoziția Primarului, în urma reanalizării Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, aduce următoarele modificări prezentului regulament, astfel:

1. Se modifică art.13 punctul 3, care va avea următorul conținut:

Venitul mediu net lunar/membru de familie:

– sub venitul net minim pe economie la data soluționării cererii……………….…….5 puncte

– între salariul net minim pe economie și salariul net mediu pe economie………….8 puncte

– peste salariul net mediu pe economie ……………………………………………………….10 puncte

         2. Se modifică art. 13 punctul 6.1., care va avea următorul conținut:

– 3 persoane…………………………………………………………………………………….…..…….1 punct

– 4 persoane…………………………………………………………………………………….…………2 puncte

– 5 persoane…………………………………………………………………………………..…………..3 puncte

– 6 persoane sau mai multe…………………………………………………………………………..4 puncte

         3. Se modifică art. 13 punctul 7, prin adaugarea unui nou aliniat la NOTE iar aliniatul (1) va deveni aliniatul (2). Primul aliniat va avea următorul conținut:

  • Se va lua în calcul suprafața utilă.

4. Se modifică art. 50, punctul (2) prin adăugarea unui nou paragraf, care va avea următorul conținut:

Documentele prevăzute la lit. a-e, vor putea fi puse la dispoziția solicitanților, de către U.A.T. Mun. Slobozia.

      5. Se modifică art. 72 alin (1), prin adăugarea următorului conținut: (1) În cazul în care s-a pierdut dreptul de folosință gratuită asupra terenului, în condițiile art. 67, art. 70 și art. 71, proprietarul construcției este obligat să cumpere sau să i se constituie un drept de superficie a suprafaței de teren, cu un preț stabilit prin H.C.L. nr. 14/27.01.2011 modificată și completată de H.C.L. nr. 101/25.06.2015 majorat cu 10% pe o perioadă de 49 ani.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *