Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Intenție elaborare PUZ: Supraetajare construcție existentă și reconversia ei funcțională ca spațiu de depozitare la parter și birouri administrative la etaj

Municipiul Slobozia anunţă (în cadrul procedurii de promovare a documentațiilor de urbanism) intenţia S.C. CONTE IMPEX S.R.L. de elaborare a unui plan urbanistic zonal  pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, strada Lacului, Et.P, Ap.2 care poate reglementa urbanistic zona, astfel încât obiectivul de investiție ,,Supraetajare construcție existentă și reconversia ei funcțională ca spațiu de depozitare la parter și birouri administrative la etajsă se poată edifica pe terenul în suprafață de 453 mp, identificat prin Cartea funciară nr.33489-C1-U2 și nr. cadastral 33489-C1-U2.

Zona studiată și reglementată prin P.U.Z. are suprafaţa de 453 mp, din care suprafața de teren de 453mp reprezintă parcela propusă spre organizare, pentru a servi ca amplasament viitoarei construcții. Din această suprafață, 344  mp reprezintă suprafața destinată construirii.

Prin prezentul proiect se prevede supraetajarea construcției care să găzduiască funcțiunea de servicii, birouri administrative la etaj și spații depozitare la parter. Suprafaţa totală, reglementată prin P.U.Z. va fi de 453mp.

Terenul are acces din strada pietonal din strada Lacului și acces auto din Aleea Bazarului.Parcarea mașinilor se va realiza în locurile special amenajate din vecinatatea zonei studiate.

Construcția poate fi racordată la toate tipurile de rețele tehnico-edilitare existente în zonă (după caz).

Lucrarile de investii preconizate nu vor aduce nici un prejudiciu din punct de vedere al protecției mediului.Cadrul natural este propus a fi îmbunătățit prin amenajarea de spații verzi cu rol ambiental și de protecție de cca.30% din suprafața totală a parcelei, prin înierbarea teraselor și a platformelor, acolo unde este posibil.

Evacuarea deșeurilor menajere se va face în pubele pe sortimente.Evacuarea molozului la faza de construire  se va face cu firme de specialitate în baza unui contract.

Indicatori de urbanism în cadrul P.U.Z. ,,Supraetajare construcție existentă și reconversia ei funcțională ca spațiu de depozitare la parter și birouri administrative la etaj”: – P.O.T. maxim: 90%; -C.U.T. Maxim 2; – Regim de înălţime maxim: P+1;

În temeiul art. 38 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 45/31.03.2011, în perioada 15.03.2024- 25.03.2024 publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris, privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Relaţii cu publicul, în  intervalul orar destinat preluării documentelor (Luni – Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00).

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Drăghici Mirela, consilier în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, etaj II, camera 28, telefon 0243/231401- int. 226.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *