Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: SC Expur SA

SC EXPUR SA titular al proiectului „Instalare centrala de cogenerare pe biomasa cu capacitatea de 4,6 MW” anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Instalare centrala de cogenerare pe biomasa cu capacitatea de 4,6 MW” propus a fi amplasat in localitatea Slobozia, soseaua Amara, nr. 3, jud. Ialomiţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.l, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *