Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț mediu: S.C. OYL COMPANY HOLDING S.R.L.

SC OYL COMPANY HOLDING SRL, titular al proiectului “Construire spălătorie auto”, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spălătorie autoi”, propus a fi amplasat in municipiul Slobozia, sos. Bucuresti- Constanta (DN2A), km. 65+509, nr. 34, jud. Ialomiţa.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.l, in zilele de luni- joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 , si pe site-ul APM Ialomiţa.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *