Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară Consiliului Local – 27 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 27 Octombrie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 29 septembrie 2022.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 7 octombrie 2022.
3Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 13 octombrie 2022.
4Proiect de hotărâre  privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2023, în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
5Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia – luna octombrie 2022.Primarul Municipiului Slobozia5
6Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului Concursului de Eseuri „Marea Unire privită prin ochii mei”.  Primarul Municipiului Slobozia2
7Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.Primarul Municipiului Slobozia2
8Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL Slobozia nr. 149/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Slobozia, direcțiile și serviciile de interes local, respectiv Aparatul permanent de lucru  al Consiliului Local Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2
9    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
10Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru pentru Trimestrul al III – lea al anului 2022.Primarul Municipiului Slobozia1
11Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  300,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Walter Mărăcineanu nr. 23,  nr. cadastral 33732.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
12Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții: ,,ÎNLOCUIRE/DEVIERE CONDUCTĂ DE REFULARE Dn 800 mm LA STAȚIA DE POMPARE APE MENAJERE CĂRĂMIDARI, SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”.Primarul Municipiului Slobozia1
13Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU AUTOBUZE ELECTRICE”.Primarul Municipiului Slobozia1
14Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Modernizare si dotare Sala de Spectacole – Casa Municipala de Cultura ”Nicolae Rotaru”,  Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia  1, 3
15Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „EXTINDERE ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA – BORA. MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES  LOCAL”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
16Proiect de hotărâre  privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „STAȚIE DE POMPARE APE PLUVIALE ȘI CONDUCTĂ REFULARE CU DESCĂRCARE ÎN CANAL DESECARE (CRIVAE)” – PARC INDUSTRIAL  IMM SLOBOZIA.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
17Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE ȘI DOATRE COMPLEX SPORTIV ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
18Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții „ÎNLOCUIRE STÂLPI ILUMINAT PUBLIC BULEVARDUL UNIRII (între intersecția cu strada Episcopiei și intersecția cu strada Garii, pe partea stângă a sensului de mers spre Gara Slobozia Veche)”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
19Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PARC E14”, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
20Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilelor în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” și transmiterea acestui drept către Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” și Liceul Tehnologic „Înălțarea Domnului”Primarul Municipiului Slobozia3, 5
21Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL Slobozia nr. 116/30.07.2020 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
22Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 86/29.11.2016 privind zonarea terenurilor din intravilanul Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
23Proiect de hotărâreprivind completarea HCL Slobozia nr. 325/25.11.2021 referitoare la modificarea, completarea și înlocuirea Anexei nr. 1 a HCL nr. 14/27.01.2011 privind zonarea terenurilor din municipiul Slobozia și stabilirea prețurilor minime de concesionare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
24Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023.  –  –
25Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

Având în vedere: Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 319/25.11.2021 privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit Centrului Județean de Excelență Ialomița, pentru terenul în suprafață de 13.503 mp, situat în municipiul Slobozia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, județul Ialomița.
  2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență constând în bani/lemne pentru foc în sezonul rece 2022-2023.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local pe anul 2022 conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001  pentru  Parohia ”Sfântul Prooroc Ilie” Slobozia.
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna octombrie 2022.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *