Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară a Consiliului Local – 17 Mai 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 17 Mai 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate* 
1Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 21/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” Primarul Municipiului Slobozia2
2Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 229/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REABILITAREA CĂILOR DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” Primarul Municipiului Slobozia2
3Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 18/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții„REȚEA INTEGRATĂ DE PISTE  DE BICICLETE PENTRU FACILITAREA MOBILITĂȚII ALTERNATIVE NEPOLUANTE” Primarul Municipiului Slobozia2
4Proiect de hotărâre referitor la  modificarea HCL nr. 232/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „SISTEM ALTERNATIV DE MOBILITATE URBANĂ UTILIZÂND STAȚII AUTOMATE DE ÎNCHIRIERE A BICICLETELOR” Primarul Municipiului Slobozia2
5Proiect de hotărâre referitor  la modificarea HCL nr. 230/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI CONECTAREA ZONEI PIETONALE DINTRE STRĂZILE IALOMIȚEI ȘI ALEEA PIEȚII CU ACCES LA BULEVARDUL MATEI BASARAB, LA ZONA EXTINSĂ DE MOBILITATE URBANĂ” ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA Primarul Municipiului Slobozia2
6Proiect de hotărâre referitor  la modificarea HCL nr. 38/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIULUI SLOBOZIA” Primarul Municipiului Slobozia2
7Proiect de hotărâre referitor  la  modificarea HCL nr. 231/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „SISTEM INTELIGENT DE TRAFIC MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE BAZAT PE SOLUȚII INOVATIVE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” Primarul Municipiului Slobozia2
8Proiect de hotărâre referitor  la   modificarea HCL nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON PRIN REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT PUBLIC AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA” Primarul Municipiului Slobozia2
9Proiect de hotărâre referitor  la  modificarea HCL nr. 16/31.01.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate privind  „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI  PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” Primarul Municipiului Slobozia2
10Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții, în proiectul „EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA CARTIER GĂRII NOI DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA – ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ” – Etapa a II – a Primarul Municipiului Slobozia1,3
11Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚELE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA CARTIER GĂRII NOI DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA – ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ” Primarul Municipiului Slobozia1
12Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere 

ANEXE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *