Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 22 Aprilie 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 22 Aprilie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 31.03.2021 
2Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2021 Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre  referitor la modificarea și completarea HCL nr. 86/29.11.2016 privind zonarea terenurilor din intravilanul Municipiului Slobozia Primarul Municipiului Slobozia4
5Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în Municipiul Slobozia Primarul Municipiului Slobozia5
6Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia5
7Proiect de hotărâre  privind aprobarea repartizării a două locuințe de serviciu situate în Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia5
8Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 50/29.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia2
9Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiPrimarul Municipiului Slobozia2
10Proiect de hotărâre  privind retragerea dreptului de administrare conferit Clubului Sportiv Municipal „Unirea” Slobozia asupra bunurilor care alcătuiesc Terenul sintetic de minifotbal din Orășelul CopiilorPrimarul Municipiului Slobozia3, 5
11Proiect de hotărâre  privind  scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri din domeniul public al Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia1
12Proiect de hotărâre  referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia3
13Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia3
14Proiect de hotărâre referitor la înaintarea unei cereri către Consiliul Județean Ialomița cu privire la trecerea terenului în suprafață de 460 mp, situat în Slobozia, Aleea Chimiei, din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al UAT Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia3
15Proiect de hotărâre  privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de alipire a două terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia3
16Proiect de hotărâre  privind darea în administrare către Instituția Avocatul Poporului a unui spațiu din incinta clădirii Primăriei Municipiului Slobozia, situat în strada Episcopiei, nr. 1Primarul Municipiului Slobozia3
 17Proiect de hotărâre  privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, bloc 16, scara B, etaj 3, apartament 42,Primarul Municipiului Slobozia1, 4
18Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PRELUNGIREA MĂRULUI” – Municipiul Slobozia, Județul IalomițaPrimarul Municipiului Slobozia1, 3
19Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „REȚEA CANALIZARE    1 MAI – CARTIER BORA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
20Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA GENERAL MAGHERU – CARTIER BORA” – Municipiul Slobozia, Județul IalomițaPrimarul Municipiului Slobozia1, 3
21Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „CENTURA OCOLITOARE DIN ZONA DE NORD PENTRU MUNICIPIUL SLOBOZIA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
22Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții ,,ÎNLOCUIRE/DEVIERE CONDUCTĂ DE REFULARE Dn 800 mm LA STAȚIA DE POMPARE APE MENAJERE CĂRĂMIDARI, SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚAPrimarul Municipiului Slobozia1, 3
23Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUM DC53 SLOBOZIA – AMARA – SLOBOZIA NOUA” Primarul Municipiului Slobozia1, 3
24Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „CONSOLIDARE POD DE FIER – PASARELA PIETONALA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
25Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții „ UTILITĂȚI LOCUINȚE SOCIALE – CARTIER BORA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
26Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu recreativ – loc de joacă în „Cartierul Tineretului – Str. 1 Decembrie”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
27Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu recreativ – teren sport multifuncțional  în „Cartier 500” – Școala nr. 4”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
28Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu recreativ – teren sport multifuncțional  în „Cartier 500” – Aleea Olimpia”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
29Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu recreativ – teren sport multifuncțional  în „Parc Ialomița”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
30Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu recreativ – teren sport multifuncțional în „Cartierul Tineretului – Str. 1 Decembrie”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
31Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Utilități locuințe tip ANL str. George Enescu”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
32Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2021 – iulie 2021Primarul Municipiului Slobozia
33Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor privind repartizarea de locuințe tip ANL destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, în Municipiul Slobozia și întocmirea listei de prioritățiPrimarul Municipiului Slobozia5
34Întrebări, interpelări, puncte de vedere.  

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul I – 2021.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și procedurilor specifice ocupării funcției contractuale de Director al Serviciului Public de Transport Local Slobozia.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Slobozia.
  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Slobozia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Recompartimentare/modernizare interioară a Adăpostului de noapte cartier Bora”.
  6. Diverse – Informare cu privire la Adresa Instituției Prefectului nr. 5402/02.04.2021.

VIDEO

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *