Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară a Consiliului Local – 7 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară pentru data de 7 Octombrie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”PARC FOTOVOLTAIC ÎN MUNICIPIULUI SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
7Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.
  1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 148/27.05.2021 privind  participarea UAT Municipiul Slobozia în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectelor de interes județean, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate  de proiectul ” Cresterea eficientei energetice – Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării
  3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate  de proiectul ”Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării
  4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice – Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia” în cadrul Planului Național de Redresare și rezilientă, Componenta C5 – Valul Renovării
  5. Proiect de hotărâre referitor laaprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate  de proiectul „Creșterea eficienței energetice –Bloc 10 și Bloc 12 , Strada Răzoare, Municipiul Slobozia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării
  6. Proiect de hotărâre referitor laprivind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice – Bloc Locuințe Sociale, Municipiul Slobozia” în cadrul Planului Național de Redresare și rezilientă, Componenta C5 – Valul Renovării

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *