Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 27 IULIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 27.07.2023, orele 1600

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 29 iunie  2023.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 06 iulie  2023.
3Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 13 iulie  2023.
4Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 20 iulie  2023.
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul II al anului 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  25,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Strada Decebal, nr. 4, bloc F5, nr. cadastral 31522, către domnul Stanciu Stelian.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
7Proiect de hotărâre  privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea prin consolidare și creșterea eficienței energetice a imobilului sediului Primăriei, UAT Municipiul Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
8  Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3            
9  Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Municipiul Slobozia, strada Decebal, bloc G1, scara A, apartament 6, județul Ialomița, acordat Școlii Gimnaziale nr. 3 Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3, 5          
10  Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Slobozia, Bd. Matei Basarab, bloc MB20, scara D, apartament 10, județul Ialomița, către Clubul Sportiv Municipal „Unirea” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3, 5
11Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2023.Primarul Municipiului Slobozia 5
12Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.Primarul Municipiului Slobozia2
13   Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T. Municipiul Slobozia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” să voteze ”pentru” aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei și aprobarea Statutului Actualizat al A.D.I. ECOO 2009.Primarul Municipiului Slobozia2
14Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2023 – octombrie 2023.
15Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

DIN DATA DE 27.07.2023

Având în vedere:

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Slobozia cu Muzeul Național al Agriculturii Slobozia și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor din România – FAPPR în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru organizarea evenimentului ”Farmconect România  – Târgul agriculturii românești” – ediția a II-a, 2023.Primarul Municipiului Slobozia1, 2, 3
2Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna iulie 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
3Înrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

DIN DATA DE 27.07.2023

Având în vedere:

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind vânzarea  unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare nr. 6, bloc 20, scara A, etaj 3, apartament 17.Primarul Municipiului Slobozia1,4
2Înrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *