Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local – 30 Mai 2024

CONVOCATOR

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
    1Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia  5
    2Proiect de privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Slobozia  Primarul Municipiului Slobozia  5
3Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 41134   Primarul Municipiului Slobozia  3
  4Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafață de 108 mp situat în str. LiliaculuiPrimarul Municipiului Slobozia3    
    5Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T. Municipiul Slobozia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 să voteze favorabil la propunerea de aprobarea a Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare    Primarul Municipiului Slobozia    2,4
6Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei la HCL Slobozia nr. 166/06.07.2023 privind aprobarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.000 mii lei, modificată prin HCL nr. 341/2023Primarul Municipiului Slobozia  1,2
        7Proiect de hotărâre  referitor la modificarea HCL nr. 291/13.11.2023privind participarea UAT Municipiul Slobozia la Programul “ Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitantii din domeniul public” cu obiectivul de investitii “Parc fotovoltaic in Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita”, aprobarea contributiei financiare proprii a UAT Municipiul Slobozia în cadrul proiectului si a acordului de parteneriat cu unitatile de învatamânt, cu modificările și completările ulterioare      Primarul Municipiului Slobozia  1,3
      8Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 370/19.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centura ocolitoare din zona de Nord pentru Municipiul Slobozia și modernizare Drum DC53 Slobozia – Slobozia Nouă”, cu modificările și completările ulterioare    Primarul Municipiului Slobozia    1,3
9Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia luna mai 2024Primarul Municipiului Slobozia1
10Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia2
11Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a unui teren atribuit in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personalăPrimarul Municipiului Slobozia2,3,5
12Proiect de hotărâre referitor la trecerea terenului în suprafață de 309 mp, situat în Slobozia, Strada Mihail Sadoveanu, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului IalomițaPrimarul Municipiului Slobozia3
13Proiect de hotărâre referitor la trecerea terenului în suprafață de 874 mp, situat în Slobozia, Strada Mihail Sadoveanu, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului IalomițaPrimarul Municipiului Slobozia3
14Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *