Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: urbanism

Elaborare PUG: Chestionar pentru identificarea problemelor și nevoilor populației, precum și a propunerilor acesteia privind dezvoltarea Municipiului Slobozia

Municipiul Slobozia își consultă cetățenii!

Primăria Slobozia lansează consultarea populației în etapa I – Studii de fundamentare, ca parte a elaborării documentației de Actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Slobozia.

În acest sens, avem rugămintea să ne sprijiniți prin completarea unui chestionar axat pe identificarea problemelor și nevoilor populației, precum și a propunerilor acesteia privind dezvoltarea municipiului Slobozia. Chestionarul face parte dintr-un studiu sociologic de ale cărui rezultate se va ține cont în realizarea documentației de Actualizare a Planului Urbanistic General. Menționăm că răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale, iar chestionarul este anonim. Timpul estimat de răspuns este de aproximativ 10 minute, iar data limită de completare este de 10 iulie 2022. Vă mulțumim pentru implicare!

Prelucrarea datelor dvs. personale se efectuează în conformitate cu legislația europeană în domeniu (GDPR). Opiniile exprimate de dumneavoastră nu vor fi comunicate nimănui în această formă, acestea vor fi utilizate numai în scopuri de cercetare. 

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre acest studiu sau aveți nevoie de mai multe detalii pentru a răspunde la întrebări, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: mirela.draghici@municipiulslobozia.ro

Chestionar pentru identificarea problemelor și nevoilor populației, precum și a propunerilor acesteia privind dezvoltarea municipiului Slobozia

Menționăm că răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale, iar chestionarul este anonim. Timpul estimat de răspuns este de aproximativ 10 minute, iar data limită de completare este de 10 iulie 2022. Vă mulțumim pentru implicare!

PARTICIPĂ ACUM!

Anunț privind elaborarea P.U.Z. – ,,LOCUINȚĂ PARTER”

Municipiul Slobozia anunţă intenţia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, strada Libertății, nr.9 care poate reglementa urbanistic zona, în sensul modificării suprafeței terenului construibil din 1000mp în 457mp, astfel încât obiectivul de investiție “Locuință Parter” să se poată edifica pe terenul în suprafață de 457 mp, identificat prin Cartea funciară nr.40122 și nr. cadastral 40122.

Read More

Anunț Mediu: SC Expur SA

SC EXPUR SA titular al proiectului „Instalare centrala de cogenerare pe biomasa cu capacitatea de 4,6 MW” anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Instalare centrala de cogenerare pe biomasa cu capacitatea de 4,6 MW” propus a fi amplasat in localitatea Slobozia, soseaua Amara, nr. 3, jud. Ialomiţa.

Read More