Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informare privind Autorizațiile de Construire pentru Branșamente

Vă aducem la cunoștință modificările legislative prin care branșamentele/racordările la rețelele publice edilitare efectuate pe domeniul public nu mai sunt supuse autorizării privind efectuarea lucrărilor de construire, așa cum era prevăzut în art. 3, alin. 1, lit. C din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Conform prevederilor  art. 11 (alin. 1 și alin. 7) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 3 alin. (1) lit. C, reglementări modificate de Legea nr. 7 din 6 ianuarie 2020 ,,Se pot executa fără autorizaţie de construire: e) lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului.

Totodată, conformart. 1 (11)din Legea nr. 50/1991 modificată de Legea nr. 7/2020 ,,Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite de autorităţile competente în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului şi în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de reţea.”

Având în vedere aspectele menționate mai sus, publicul va fi informat și îndrumat către Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia în vederea emiterii acordului necesar efectuării lucrărilor ce privesc branșarea la rețelele publice edilitare, conform legii.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *