Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 31 August 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 31 August 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 29.07.2021.  
2Aprobarea Procesului-verbal al sedinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 11.08.2021.    
3Proiect de hotărâre referitor la indreptarea erorii materiale din cuprinsul  HCL nr. 198/30.10.2019 privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia1,2
4Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Direcția de Sănătate Publică Ialomița a unor imobile proprietate privată a UAT Municipiul Slobozia, situate în bulevardul Matei Basarab, bloc 31, scara C.Primarul Municipiului Slobozia3,5
5Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab” a unor echipamente IT proprietate privată a UAT Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1,5
6Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
7Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
8Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  45,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 7A,  nr. cadastral 40022.Primarul Municipiului Slobozia1,4
9Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  345,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Ionel Perlea, nr. 22,  nr. cadastral 1910.Primarul Municipiului Slobozia1,4
10Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea cotei indivize de teren în suprafață  de  11/1671 mp, aferent imobilului cu nr. cadastral 30215-C1-U30, înscris în Cartea funciară colectivă nr. 30215, situat în Municipiul Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, nr. 27, bloc 160, scara A, apartament 29.Primarul Municipiului Slobozia1,4
11Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  300,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 8,  nr. cadastral 33824.Primarul Municipiului Slobozia1,4
12Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  972,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, șoseaua Brăilei, nr. 9,  nr. cadastral 31108, către societatea SAM GPL SRL,  care îl deține în prezent în concesiune.Primarul Municipiului Slobozia1,4
13Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PRELUNGIREA  MĂRULUI“ Municipiul Slobozia, Judetul Ialomița – faza Studiu de fezabilitate.Primarul Municipiului Slobozia1,3
14Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „REȚEA CANALIZARE STRADA 1 MAI CARTIER BORA“ Municipiul Slobozia, Judetul Ialomița – faza Studiu de fezabilitate.Primarul Municipiului Slobozia1,3
15Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ,,ÎNLOCUIRE/DEVIERE CONDUCTĂ DE REFULARE Dn 800 mm LA STAȚIA DE POMPARE APE MENAJERE CĂRĂMIDARI, SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA” – faza Studiu de fezabilitate.Primarul Municipiului Slobozia1,3
16Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Municipiul Slobozia cu unități administrativ-teritoriale din Județul Ialomița în vederea participării la patrimoniul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOO 2009”,  în calitate de membru asociat cu drepturi depline.  Primarul Municipiului Slobozia1,2
17Întrebări, interpelări, puncte de vedere. – Adresa informare SC Servicii Publice Slobozia SRL – nr. 76107/2021   

Având în vedere:

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ, STRADA GENERAL MAGHERU – CARTIER BORA“ Municipiul Slobozia, Judetul Ialomița – faza Studiu de fezabilitate.
  2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui autoturism către Clubul Sportiv Municipal „Unirea” Slobozia.
  3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între UAT Municipiul Slobozia, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” și Spitalul Județean de Urgență Slobozia.
  4. Proiect de hotărâre privind contractarea de către UAT Municipiul Slobozia de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare.
  5. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 65/31.03.2021 prin care se aprobă „Regulamentul privind vânzarea bunurilor imobile, proprietate privată a Municipiului Slobozia”.
  6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate juridică din Municipiul Slobozia pentru anul școlar 2021-2022.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *