Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 31 Martie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 31 Martie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Provesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 24 februarie 2022.
2Aprobarea Provesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 25 februarie 2022.
3Aprobarea Provesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 18 martie 2022.
4Proiect de hotărâre privind aprobarea perioadei de pășunat pe pajiștile aflate în proprietatea privată a UAT Municipiul Slobozia, pentru anul 2022.Primarul Municipiului Slobozia2
5Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 198/11.08.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
6Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 149/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Slobozia, direcţiile și serviciile publice de interes local, respectiv Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2
7Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 73/24.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor umane din municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
8Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind acordarea Diplomei de onoare și a premiului financiar pentru cuplurile care își sarbătoresc „Nunta de Aur”.Primarul Municipiului Slobozia2
9Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale din fondul de locuințe sociale al Municipiului Slobozia..Primarul Municipiului Slobozia5
10Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER BORA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
11Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MUNICIPIUL SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
12Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARTIER SLOBOZIA NOUĂ”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
13Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 17/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA CALTĂȚII SERVICIILOR SOCIALE ȘI ASIGURAREA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNEI GRĂDINIȚE (ZONA BORA)”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
14PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 205/30.10.2019 DE APROBARE A CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT – „CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE ȘI ASIGURAREA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNEI GRĂDINIȚE (ZONA BORA)”.Primarul Municipiului Slobozia1
15Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara A, etaj 1, apartament 8.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
16Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara A, etaj 2, apartament 14.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
17Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara C, parter, apartament 3.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
18Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara A, etaj 2, apartament 12.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
19Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara C, etaj 2, apartament 9.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
20Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara B, etaj 2, apartament 37.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
21Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara A, etaj 1, apartament 7.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
22Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara A, parter, apartament 2.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
23Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara A, etaj 2, apartament 10.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
24Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara A, etaj 3, apartament 16.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
25Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara C, parter, apartament 1.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
26Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara B, etaj 2, apartament 12.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
27Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 2, apartament 35.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
28Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, etaj 2, apartament 11.  Primarul Municipiului Slobozia1, 4
29Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 12, bloc 18, scara A, etaj 1, apartament 7.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
30Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara A, parter, apartament 5.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
31Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Slobozia, pe anul 2022.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
32Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Căminului Cultural Slobozia Nouă în Căminul Cultural „George Folescu” Slobozia Nouă.Primarul Municipiului Slobozia5
34Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere. Răspunsul Comisiei de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite nr. 42299/15.03.2022 la solicitarea nr. 28798 /23.02.2022 a domnului Pericli Nicu.

Având în vedere:

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna martie 2022.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Slobozia, aprobat prin HCL nr. 117/26.06.2018, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Asociere și Colaborare în vederea înființării, organizării și funcționării „FARMCONECT ROMÂNIA – TÂRGUL AGRICULTURII ROMÂNEȘTI.
  4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară a Consiliului Local Slobozia din data de 31 martie 2022.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi suplimentară au fost transmise Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Slobozia pentru avizare. Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, conform prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *