Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 25 Februarie 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 25 februarie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 28 ianuarie 2021.
2Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 09 februarie 2021.
3Proiect de hotărâre  referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 5/13.01.2021 privind înființarea „Centrului de vaccinare nr. 2” situat în municipiul Slobozia,  str. Gheorghe Lazăr nr. 3.Primarul Municipiului Slobozia2
4Proiect de hotărâre privind aprobarea perioadei de pășunat pe pajiștile aflate în proprietatea privată a UAT Municipiul Slobozia, pentru anul 2021.Primarul Municipiului Slobozia2
5Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de acces și de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Slobozia, județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia        5
6Proiect de hotărâre  referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
7Proiect de hotărâre  privind dezmembrarea și apartamentarea unui imobil proprietate a Statului Român aflat în administrarea UAT Municipiul Slobozia, situat în localitatea Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, identificat cu număr cadastral 37709-C1.Primarul Municipiului Slobozia3
8Proiect de hotărâre  privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației suprafeței de 276 mp din terenul care aparține bazei materiale a Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazăr” în vederea modernizării unei străzi.Primarul Municipiului Slobozia3, 5
9Proiect de hotărâre referitor la înaintarea unei cereri către Consiliul Județean Ialomița cu privire la trecerea terenului în suprafață de 380 mp, situat în Slobozia, strada Viilor, nr. 61, din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
10Proiect de hotărâre privind modificarea Capitolului II Art.1 al Contractului de concesiune nr. 343/01.08.1994.  Primarul Municipiului Slobozia3
11Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  168,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului nr. 85B,  nr. Cadastral 39209.Primarul Municipiului Slobozia1,4
12Proiect de hotărâre  privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, nr. 12, bloc T1, scara A, etaj 1, apartament 6, către doamna.  Primarul Municipiului Slobozia1,4
13Proiect de hotărâre  referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 158/23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia  Primarul Municipiului Slobozia2
14Proiect de hotărâre  privind aprobarea componenței Comisiei  locale de ordine publică la nivelul municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
15Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară a Consiliului Local Slobozia din data de 25 februarie 2021.
  2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Gradea Rudolf.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului publicitar aferent exteriorului mijloacelor de transport în comun ale Serviciului Public de Transport Local Slobozia.
  4. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 46.082 mp. situat în Municipiul Slobozia, varianta DN 2A, Km. 65+509, identificat cu numărul cadastral 34556 în favoarea S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.
  5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2021 – aprilie 2021.

ANEXE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *