Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 31 Martie 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 31 Martie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1 Depunere jurământ supleant PSD Bunea Constantin-Dorel. 
2Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 25.02.2021. 
3Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Slobozia pentru anul 2021. Primarul Municipiului Slobozia2, 4
4Proiect dr hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 198/30.10.2019 privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare. Primarul Municipiului Slobozia1, 2
5Proiect de hotărâre privind avizarea utilizării unei sume din fondul corespunzător cotei de dezvoltare pentru achiziționarea unor bunuri. Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre referitor la modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, percepute de către S.C. Polaris M Holding S.R.L. Constanța, privind HCL Slobozia nr. 172/2011 cu modificările și completările ulterioare.  Primarul Municipiului Slobozia1, 4
7Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor locuințe de serviciu în locuințe sociale. Primarul Municipiului Slobozia3, 5
8Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare. Primarul Municipiului Slobozia3
9Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu– „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE CENTRU COMERCIAL” – Şoseaua Bucureşti – Constanţa.  Primarul Municipiului Slobozia3
10Proiect de hotărâre  privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – „EXTINDERE MAGAZIN UNIVERSAL IALOMIŢA”,    b-dul Matei Basarab, nr. 53.  Primarul Municipiului Slobozia3
11Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – „EXTINDERE CIMITIR BORA” – Tarla 786/2,              P 44,45,46, lot 1 Primarul Municipiului Slobozia3
12Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și apartamentarea unui imobil proprietate a Statului Român aflat în administrarea UAT Municipiul Slobozia, situat în localitatea Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, identificat cu număr cadastral 39772-C1.  Primarul Municipiului Slobozia3
13Proiect de hotărâre  privind dezmembrarea și apartamentarea unui imobil proprietate a Statului Român aflat în administrarea UAT Municipiul Slobozia, situat în localitatea Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, identificat cu număr cadastral 39774-C1.Primarul Municipiului Slobozia3
14Proiect de hotărâre  privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, bloc 18, scara A, etaj 2, apartament 13. Primarul Municipiului Slobozia1, 4
15Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  1000,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, șoseaua București-Constanța (DN 2A), nr. 9,  nr. cadastral 38401.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
16Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  448,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Ulmului nr. 15,  nr. cadastral 3778.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
 17Proiect de hotărâre  privind efectuarea unui schimb de terenuri între UAT Municipiul Slobozia şi proprietar persoană fizică. Primarul Municipiului Slobozia1, 2, 3
18Proiect de hotărâre  privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor identificate cu numerele cadastrale 2317 și 39642,  situate în Municipiul Slobozia, Piața Agroalimentară.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
19Proiect de hotărâre  privind rezilierea Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 1423/22.11.2018.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
20Proiect de hotărâre  privind rezilierea Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 94/01.02.2019.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
21Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Sănătate Publică Ialomița a unor imobile proprietate privată a UAT Municipiul Slobozia, situate în bulevardul Matei Basarab, bloc 31, scara C.Primarul Municipiului Slobozia3, 5
22Proiect de hotărâre  privind transmiterea în folosință gratuită către Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea- ,,Conferința Muntenia” a terenului situat în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 17, identificat cu număr cadastral 39657Primarul Municipiului Slobozia3, 5
23Proiect de hotărâre prin care se aprobă  Regulamentul privind vânzarea bunurilor imobile, proprietate privată a Municipiului Slobozia. Dl. Mușat Gabriel Viceprimar2
24Proiect de hotărâre  privind înlocuirea unui membru din comisiile de specialitate și comisiile mixte organizate de Consiliul Local al Municipiului Slobozia. Primarul Municipiului Slobozia2
25Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului  Local al Municipiului Slobozia în Adunarea Generală a Acționarilor societății „OPERATORUL DE SERVICII COMUNITARE AMARA S.A.”. Primarul Municipiului Slobozia2
26Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.- Referat de informare nr. 32597/2021 al Serviciului Urbanism. 

ANEXE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *