Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 24 Februarie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 24 Februarie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Provesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 27 ianuarie 2022. 
2Aprobarea Provesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 28 ianuarie 2022. 
3Aprobarea Provesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 14 februarie 2022. 
4Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale  PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale  PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE SRL.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale  SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare conferit societății URBAN SA asupra construcției C3 identificată cu nr. cadastral 33593-C3 și transmiterea dreptului de administrare asupra acestui imobil Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
8Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 91/29.11.2016 privind darea în folosință gratuită către Asociația pentru recuperarea și integrarea persoanelor cu autism și sindrom Down – „Centrul Logo-Pici” Ialomița, a imobilului situat în Municipiul Slobozia, strada Ialomiței, bloc I3, scara A, etaj 4, apartament 18.Primarul Municipiului Slobozia3, 5
9Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului privat al Municipiul Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
10Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.  Primarul Municipiului Slobozia3
11Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de acces și de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Slobozia, județul Ialomița, pentru perioada 01.03.2022-28.02.2023.Primarul Municipiului Slobozia5
12Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale din fondul de locuințe sociale al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
13Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 29/27.01.2022 privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
14Proiect de hotărâre privind necesitatea modificării Anexei 6.1. din HCL nr. 53 din data de 28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiunea directă a furnizării/ prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local  și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2
15Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor umane din municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
16Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Slobozia, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții.  Primarul Municipiului Slobozia2
17Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru inventarierea, ridicarea sau desființarea garajelor amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
18Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 262 mp. situat în Municipiul Slobozia, strada Mihai Eminescu, nr. 8A, identificat cu numărul cadastral 33685, în favoarea INTERNAȚIONAL PÂRVESCU S. N. C.  Primarul Municipiului Slobozia3
19Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Slobozia nr. 160/13.10.2014 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Municipiul Slobozia, județul Ialomița cu SC POLARIS M HOLDING SRL Constanța.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
20Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara B, parter, apartament 2.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
21Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara B, etaj 1, apartament 8.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
22Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara A, etaj 1, apartament 5.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
23Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara A, parter, apartament 2.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
24privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara B, etaj 2, apartament 9Primarul Municipiului Slobozia1, 4
25Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara C, etaj 1, apartament 8.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
26Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, etaj 1, apartament 5.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
27Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, etaj 2, apartament 9.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
28Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 4, apartament 44.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
29Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara C, parter, apartament 4.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
30Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, parter, apartament 2.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
31Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara B, etaj 2, apartament 9.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
32Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 12, bloc 18, scara B, etaj 2, apartament 35.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
33Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara A, etaj 2, apartament 9.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
34Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 3, apartament 39.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
35Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara C, etaj 1, apartament 6.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
36Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local pentru comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din Unitățile de Învățământ preuniversitar din Slobozia, Sesiunea ianuarie – aprilie 2022.Primarul Municipiului Slobozia5
37Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

DOCUMENTE

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *