Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziții

Achiziție Publică: Creșterea eficienței energetice Bloc 10 și Bloc 12, Strada Răzoare, Municipiul Slobozia

Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit energetic, Studiu geotehnic cu verificare AF, Studiu topografic cu viză OCPI și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv devizul general estimativ, la obiectivul de investiții finanțat prin P.N.R.R.: “Creșterea eficienței energetice Bloc 10 și Bloc 12, Strada Răzoare, Municipiul Slobozia”

Read More

Achiziție Publică: Creșterea eficienței energetice Casa Municipală de Cultură “Nicolae Rotaru”

Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit energetic, Studiu geotehnic cu verificare AF, Studiu topografic cu viză OCPI și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv devizul general estimativ, la obiectivul de investiții finanțat prin P.N.R.R.: Creșterea eficienței energetice Casa Municipală de Cultură “Nicolae Rotaru”, Municipiul Slobozia

Read More

Achiziție Publică: Creșterea eficienței energetice Internat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Municipiul Slobozia” – obiectiv finanțat prin P.N.R.R.

Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit energetic, Studiu geotehnic cu verificare AF, Studiu topografic cu viză OCPI și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv devizul general estimativ, la obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice Internat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Municipiul Slobozia” – obiectiv finanțat prin P.N.R.R.

Read More

Achiziție Publică: Creșterea eficienței energetice Liceul Pedagogic “Matei Basarab”, Municipiul Slobozia” – obiectiv finanțat prin P.N.R.R

Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit energetic, Studiu geotehnic cu verificare AF, Studiu topografic cu viză OCPI și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv devizul general estimativ, la obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice Liceul Pedagogic “Matei Basarab”, Municipiul Slobozia” – obiectiv finanțat prin P.N.R.R.

Read More

Achiziție Publică: Servicii de proiectare pentru faza Studiu de fezabilitate la obiectivul de investiții “Implementare Parc Fotovoltaic Epurare 1, cu putere instalată de 60 KW AC”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de proiectare pentru faza Studiu de fezabilitate la obiectivul de investiții “Implementare Parc Fotovoltaic Epurare_1, cu putere instalată de 60 KW AC”și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

Read More