Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 31 IANUARIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 31.01.2023, orele 1600

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 20 decembrie 2022.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 27 decembrie 2022.
3Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 10 ianuarie 2023.
4Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 17 ianuarie 2023.
5Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 20 ianuarie 2023.
6Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2023.Primarul Municipiului Slobozia1,2,3,4,5
7Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar și utilizarea excedentului bugetului rezultate din activitățile finanțate integral din venituri proprii la închiderea exercițiului bugetar al anului 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre  privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2022 a nivelului superficiilor redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
9Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Slobozia pentru anul şcolar 2023-2024.Primarul Municipiului Slobozia5
10Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia – luna ianuarie 2023.Primarul Municipiului Slobozia5
11Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia pentru tinerii specialiști din sănătate.Primarul Municipiului Slobozia5
12Proiect de hotărâre privind privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.Primarul Municipiului Slobozia2
13Proiect de hotărâre privind aprobarea perioadei de pășunat pe pajiștile aflate în proprietatea privată a UAT Municipiul Slobozia, pentru anul 2023.Primarul Municipiului Slobozia2
14 Proiect de hotărâre referitor la modificarea Contractului de închiriere nr. 58627/12.05.2022 privind închirierea unor suprafețe de pajiști permanente aflate în proprietatea privată a UAT Municipiul Slobozia, către ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE SLOBOZIA NOUĂ.Primarul Municipiului Slobozia2
15Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției de Evidență a Persoanelor Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
16Proiect de hotărâre referitor la  modificarea HCL nr. 287/28.07.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2
17Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 258/30.06.2022  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
18Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai      persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2022.Primarul Municipiului Slobozia1,5
19Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local Slobozia pentru prestarea activităților de servicii funerare de către SC PETRACOM SRL pentru sediul secundar situat în municipiul Slobozia, șoseaua Călărași nr. 7, județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia2,4
20Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între UAT Municipiul Slobozia şi numiții Iliescu Constantin, Iliescu Anișoara, Iliescu Gheorghe, Iliescu Florică, Ștefan Maria, Iliescu Ioana, Iliescu Robert Florian.Primarul Municipiului Slobozia1,4
21Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între UAT Municipiul Slobozia şi domnul Potor Emil.Primarul Municipiului Slobozia1,4
22Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare Ştrand Municipal, strada Răzoare, Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
23Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – „EXTINDERE CLĂDIRE BISERICĂ” – Municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 17.Primarul Municipiului Slobozia3
24Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 40167.Primarul Municipiului Slobozia3
25Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 40693.Primarul Municipiului Slobozia  3
26Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 40820.Primarul Municipiului Slobozia3
27Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2023 – aprilie 2023.Primarul Municipiului Slobozia
28Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Slobozia să voteze în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Intercomunitare „ECOO 2009” tarifele de gestionare a deșeurilor vegetale, a deșeurilor provenite din evenimente și a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitatea de reamenajare și reabilitare a acestora, propuse de operatorul serviciului de salubrizare pe raza teritorială a Municipiului Slobozia.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *