Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 29 MAI 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI al ședinței ordinare din data de 29.05.2023, orele 1600

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 27 aprilie 2023.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 15 mai 2023.
3Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 1, apartament 31, către doamna Antofie Mirela-Gabriela și domnul Antofie Gheorghe.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
4Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara A, parter, apartament 1, către doamna Dumitru Georgeta.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
5Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU TINERET  ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
6Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „COPERTINĂ LA STAȚIA DE EPURARE – TREAPTA MECANICĂ APE UZATE, SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
7Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 386/27.10.2023 privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilelor în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” și transmiterea acestui drept către Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” și Liceul Tehnologic „Înălțarea Domnului”.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
8Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/28.02.2023 referitoare la trecerea imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 38993, situat în Slobozia, Strada Ion Creangă, nr. 2, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
9Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 56/28.02.2023 referitoare la  trecerea terenului în suprafață de 114 mp, situat în Slobozia, Strada Mihail Sadoveanu, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
10Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Evidență a Persoanelor Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
11Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Poliției Locale Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
12Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de acces și a Listei cu ordinea de prioritate a locuințelor pentru tineri, construite din fonduri ANL, destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate,  în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
13Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale situate în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
14Proiect de hotărâre privind aprobarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 34.000 mii lei.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
15Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Slobozia” domnului Cruțu Marin.Primarul Municipiului Slobozia5
16Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 29.05.2023

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 279/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2
2Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare în vederea desfășurării Festivalului Remember Disco Ring în perioada 4 – 5 august 2023.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
3Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat în vederea organizării unui eveniment cu ocazia „Zilei Rromilor Ialomițeni”.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
4Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute de către SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a piețelor, bazarului, oborului și cimitirelor umane din Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
5Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 354/29.09.2022 privind aprobarea implementarii proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii” Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Municipiului Slobozia, Județul Ialomița”în cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – Componenta C3 – Managementul deșeurilor Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Subinvestiția I.1. B. Construirea de insule ecologice digitalizate.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local pe anul 2023 conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001  pentru  Parohia ”Sfinții Martiri Brâncoveni” Slobozia Nouă.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului și a situațiilor financiare ale Municipiului Slobozia aferente anului 2022.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna mai 2023.Primarul Municipiului Slobozia1

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *