Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: achizitii

Licitație Publică: „Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, achiziție, montaj, punere în funcțiune centrale termice murale, inclusiv instalația termică interioară și instalații de utilizare gaze pentru locuințe aflate în patrimoniul/administrarea Municipiului Slobozia, județul Ialomița”;

Obiectul achiziției: „Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, achiziție, montaj, punere în funcțiune centrale termice murale, inclusiv instalația termică interioară și instalații de utilizare gaze pentru locuințe aflate în patrimoniul/administrarea Municipiului Slobozia, județul Ialomița”;

Read More

Achiziție Publică: Rețea canalizare Strada 1 Mai – Cartier Bora

Servicii de proiectare – studiu de fezabilitate, studii de teren, documentații pentru obținere certificat de urbanism, acorduri și avize, proiect tehnic (inclusiv verificare documentație tehnică de către verificatori avizați), proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, servicii asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție: ,,REȚEA CANALIZARE STRADA 1 MAI – CARTIER BORA”

Read More