Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 28 NOIEMBRIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 28.11.2023, orele 1600

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 26 octombrie 2023.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 07 noiembrie 2023.
3Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 13 noiembrie 2023.
4Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 15 noiembrie 2023.
5Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, șoseaua Amara, nr. 10, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Cărămidari, nr. 26, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Mircea cel Bătrân, nr. 2B, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Mircea cel Bătrân, nr. 17, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
9Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Viitor, nr. 7Bis, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
10Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Cărămidari, nr. 26, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
11Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Nordului, nr. 1, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
12Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, str. Gării, nr. 1, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită.Primarul Municipiului Slobozia1
13Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, șos. Ciulniței, nr. 6, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
14Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, șos. Ciulniței, nr. 13, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
15Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, șos. Ciulniței, nr. 14, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
16Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, șos. Ciulniței, P7, lot 4-8, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
17Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Pogoane, T539/5, P6, lot 1 si 3, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit.Primarul Municipiului Slobozia1
18Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 98/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024.Primarul Municipiului Slobozia1
19Proiect de hotărâre referitor la aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere prevăzute de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, a contribuabililor persoane fizice.Primarul Municipiului Slobozia1
20Proiect de hotărâre privind scutirea Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudețeană București – Subfiliala Ialomița-Călărași de la plata impozitului pentru clădirea și terenul aferent, situate în Municipiul Slobozia, str. Gheorghe Doja, nr. 3, pentru anul fiscal 2024.Primarul Municipiului Slobozia1
21 Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 327/09.09.2022 privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 77976/23.08.2021 aferent proiectului „Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”.Primarul Municipiului Slobozia1
22Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea unei locuințe construite din fondurile statului, situată în Municipiul Slobozia, Aleea Sporturilor, nr. 2, bloc B13, scara A, etaj 1, apartament 8, către domnul Sava Nicolae.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
23Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, parter, apartament 1, către doamna Bunea Georgiana-Mariana și domnul Bunea Marian.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
24Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara A, parter, apartament 3, către doamna Ghica Adriana Elena și domnul Ghica Marius Ionuț.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
25Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șos. Nordului, bloc T1, scara B, parter, apartament 4, către doamna Crețu Nicoleta și domnul Crețu Petre.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
26Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „UTILITĂȚI LOCUINȚE TIP ANL, STR. GEORGE ENESCU, SLOBOZIA – JUDEȚUL IALOMIȚA”Primarul Municipiului Slobozia1, 3
27Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic „Înălțarea Domnului” a imobilului „Centrală termică nr. 11”, proprietate privată a Municipiului Slobozia, înscris în Cartea funciară nr. 41284 cu nr. cadastral 41284-C1Primarul Municipiului Slobozia3
28Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Slobozia a imobilelor identificate cu numerele cadastrale 40408, 40409 și 40449.Primarul Municipiului Slobozia3
29Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
30Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
31Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a terenului în suprafață de 4.994 mp, situat în municipiul Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr. 16, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 40449 cu nr. cadastral 40449.Primarul Municipiului Slobozia3
32Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a terenului în suprafață de 1.677 mp, situat în municipiul Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr. 16A, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 40409 cu nr. cadastral 40409.Primarul Municipiului Slobozia3
33Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a terenului în suprafață de 102 mp, situat în municipiul Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr. 16B, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 40408 cu nr. cadastral 40408.Primarul Municipiului Slobozia3
34Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  acordare a abonamentelor în cadrul Cantinei sociale „Sf. Nicolae” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 5
35Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 50/29.03.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia2, 5
36Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 28.11.2023

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 333/09.09.2022 privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 76950/17.08.2021 aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, cod SMIS 128391.Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 7/13.01.2020 de aprobare cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 9/13.01.2020 de aprobare cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI CONECTAREA ZONEI PIETONALE DINTRE STRĂZILE IALOMIȚEI ȘI ALEEA PIEȚII CU ACCES LA BULEVARDUL MATEI BASARAB, LA ZONA EXTINSĂ DE MOBILITATE URBANĂ”.0Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 260/28.11.2019 de aprobare cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 122/30.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei la HCL Slobozia nr. 166/06.07.2023 privind aprobarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.000 mii lei.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
7Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna noiembrie 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „Modernizarea Transportului Public din Municipiul Slobozia”, în cadrul Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
9Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”, Cod SMIS 128390, finanțat în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
10Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T. Municipiul Slobozia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 în care se dezbat: propunerea de aprobarea a tarifelor pentru activitățile de colectare a deșeurilor generate ocazional practicate de operatorul delegat ADI ECOO 2009 S.R.L în aria teritorială a A.D.I. ECOO 2009 și propunerea de aprobare a Actului adițional nr . 5 la Contractul de Delegare nr. 14/10.03.2022.Primarul Municipiului Slobozia2
11Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară a Consiliului Local Slobozia din data de 28 noiemnbrie 2023.

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 28.11.2023

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifunțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifunctional (8810 ID-I)”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *