Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 30 Iunie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 30 Iunie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Provesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 26 mai 2022.
2Aprobarea Provesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 10 iunie 2022.
3Proiect de hotărâre privind majorarea alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei Sociale „Sfântul Nicolae” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1,5
4Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de salubrizare atribuite Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
5Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și a tarifelor pentru activitățile de salubrizare prestate de Operatorul – Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
6Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
7Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
8Proiect de hotărâre referitor la prelungirea dreptului de administrare asupra imobilului – locuință de serviciu situată în Municipiul Slobozia, str. Lacului nr. 10, bloc A, scara A, ap. 12, Județul Ialomița, acordat Direcției de Asistență Socială SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia5
9Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit pentru terenul în suprafață de 4.994 mp, proprietate publică a Municipiului Slobozia, identificat cu nr. cadastral 40449, Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.Primarul Municipiului Slobozia3
10Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit pentru terenul în suprafață de 102 mp, proprietate publică a Municipiului Slobozia, identificat cu nr. cadastral 40408, Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.Primarul Municipiului Slobozia3
11Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit pentru terenul în suprafață de 1.677 mp, proprietate publică a Municipiului Slobozia, identificat cu nr. cadastral 40409, Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.Consilieri locali3
12Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit pentru terenul în suprafață de 701 mp, proprietate publică a Municipiului Slobozia, identificat cu nr. cadastral 40321, Spitalului Județean de Urgență Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
13Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
14Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea HCL Slobozia, nr. 84/2008, privind aprobarea unor reglementări şi regulamente, privind desfăşurarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată şi completată.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
15Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 41/25.02.2021 privind aprobarea închirierii spațiului publicitar aferent exteriorului mijloacelor de transport în comun ale Serviciului Public de Transport  Local Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
16Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficienței energetice – Colegiul Național Mihai Viteazul, Corp A, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
17  Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficienței energetice – Grădinița cu Program Prelungit Junior, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
18Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficienței energetice – Liceul de arte Ionel Perlea Corp A, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
19Proiect de hotărâre  privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficienței energetice – Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, Corp B, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
20Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficienței energetice – Grădinița cu Program Prelungit Piticot, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
21Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficienței energetice – Scoala Gimnazială nr. 3 Corp C1/A, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
22Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficienței energetice – Scoala Gimnazială Sf. Andrei, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
23Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – „MODIFICARE P.U.Z. CENTRU DEPOZITARE ȘI PROCESARE LEGUME”, situat în Municipiul Slobozia Tarlaua 14/13, Parcela 18.Primarul Municipiului Slobozia3
24Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.  „PIAȚA GĂRII” SLOBOZIA.Primarul Municipiului Slobozia3
25Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T2, scara B, etaj 1, apartament 5.Primarul Municipiului Slobozia1,4
26Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara B, etaj 3, apartament 39.Primarul Municipiului Slobozia1,4
27Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara A, etaj 2, apartament 13.Primarul Municipiului Slobozia1,4
28Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 12, bloc 18, scara B, etaj 4, apartament 44.Primarul Municipiului Slobozia1,4
29Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara B, etaj 2, apartament 37.Primarul Municipiului Slobozia1,4
30Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara A, etaj 1, apartament 7.Primarul Municipiului Slobozia1,4
31Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseua Nordului, bloc T2, scara A, parter, apartament 1.Primarul Municipiului Slobozia1,4
32Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 12, bloc 18, scara B, etaj 3, apartament 39.Primarul Municipiului Slobozia1,4
33Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara A, etaj 4, apartament 21.Primarul Municipiului Slobozia1,4
34Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara B, parter, apartament 4.Primarul Municipiului Slobozia1,4
35Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T2, scara C, etaj 2, apartament 12.Primarul Municipiului Slobozia1,4
36Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 4, apartament 46.Primarul Municipiului Slobozia1,4
37Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 12, bloc 18, scara B, parter, apartament 26.Primarul Municipiului Slobozia1,4
38Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara B, parter, apartament 26.Primarul Municipiului Slobozia1,4
39Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T1, scara B, etaj 1, apartament 6.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
40Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T2, scara a, etaj 1, apartament 6.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
41Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, etaj 1, apartament 7.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
42Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara A, parter, apartament 4.Primarul Municipiului Slobozia 1, 4
43Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara A, parter, apartament 5.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
44Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T1, scara B, parter, apartament 1.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
45Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local Slobozia pentru prestarea activităților de servicii funerare de către SC PETRACOM SRL.
  2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 73/24.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor umane din municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și procedurilor specifice ocupării funcției contractuale de Director al Clubului Sportiv Municipal „Unirea” Slobozia.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE SLOBOZIA-EST”.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Realizare parcare publică, str. Răzoare, Municipiul Slobozia”.

  9.Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 173/29.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ ÎN CARTIERELE SLOBOZIA NOUĂ ȘI BORA”.

10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna iunie 2022.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *