Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 28 SEPTEMBRIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 28.09.2023, orele 17:30

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 31 august 2023.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 21 septembrie  2023.
3Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia – luna septembrie 2023.Primarul Municipiului Slobozia5
4Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice a Municipiului Slobozia –  an de raportare 2022.Primarul Municipiului Slobozia5
5Proiect de hotărâre privind privind relocarea unei persoane cu dizabilități din locuința socială repartizată prin HCL nr. 70/24.02.022, într-o locuință socială situată pe str. Gării, bloc Nefamiliști (SACO) din Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
6Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”, precum și mandatarea primarului Municipiului Slobozia ca reprezentant al Municipiului Slobozia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”.Primarul Municipiului Slobozia2,4
7Proiect de hotărâre privind derularea „Programului pentru școli al României” în perioada 2023-2029, pe raza teritorială a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2,5
8Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2,4
9Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCLnr. 123/27.05.2021 privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea bazelor sportive (terenuri de sport) și Bazinului de înot didactic, aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal ”Unirea” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3,5
10Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCL nr. 214/22.12.2020 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal ”Unirea” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
11Proiect de hotărâre referitoare la retragerea dreptului de administrare conferit Liceului Tehnologic „Înălțarea Domnului” asupra unui microbuz marca MERCEDES-BENZ SPRINTER.Primarul Municipiului Slobozia2,4
12Proiect de hotărâre referitoare  la darea în administrare către Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia a unui microbuz marca MERCEDES-BENZ SPRINTER.Primarul Municipiului Slobozia2,4
13Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul privat al Municipiului Slobozia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.Primarul Municipiului Slobozia2,4
14Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită deținut de Societatea E-Distribuție Dobrogea SA asupra unui teren proprietate privată a UAT Municipiul Slobozia, situat în Tarlaua 192, Parcela 1, identificat cu nr.cadastral 39978.Primarul Municipiului Slobozia2,4
15Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită conferit Societății Cooperative „LECOMS”  asupra Loturilor 1 și 2, situate în Municipiul Slobozia, Strada Gării Noi nr. 14, Județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia3
16Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
17Proiect de hotărâre referitoare la completarea Anexei nr. 2 a HCL Slobozia nr. 58/20.05.2016 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Slobozia a imobilelor (construcții și teren aferent), proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, în care își desfășoară activitatea, precum și darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al municipiului Slobozia catre Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2,3
18Proiect de hotărâre referitoare la completarea Anexei nr. 2 a HCL Slobozia nr. 58/20.05.2016 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Slobozia a imobilelor (construcții și teren aferent), proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, în care își desfășoară activitatea, precum și darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al municipiului Slobozia catre Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2,3
19Proiect de hotărâre privind aprobarea  cererii de trecere din domeniul public al UAT Județul Ialomița în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia a unui teren în suprafață de  18.500,00 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 38936.Primarul Municipiului Slobozia3
20 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit Societății E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului proprietate privată a Municipiului Slobozia, situat în Municipiul Slobozia, Tarlaua 192, Parcela 1, nr.cadastral 41125.Primarul Municipiului Slobozia2,3
21Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE CENTRU COMERCIAL” – Şoseaua Bucureşti – Constanţa.Primarul Municipiului Slobozia3
22Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 3, apartament 40.Primarul Municipiului Slobozia1,4
23Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara B, etaj 1, apartament 5.Primarul Municipiului Slobozia1,4
24Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

DIN DATA DE 28.09..2023

Având în vedere:

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna septembrie 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre referitor la aprobarea participării Municipiului Slobozia la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, a  depunerii cererii de inscriere și a cheltuielilor in cadrul programului.Primarul Municipiului Slobozia1,2,4
3Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit Societății E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului proprietate publică a Municipiului Slobozia, situat în Municipiul Slobozia, Parcul Industrial – Platforma Industrială IMM, nr.cadastral 39595 și asupra rețelei electrice de distribuție aferente.Primarul Municipiului Slobozia2,3
4Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 35,00 mp situat în Municipiul Slobozia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Lotul nr. 1, Județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia3
5Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate juridică din Municipiul Slobozia pentru anul școlar 2023-2024.Primarul Municipiului Slobozia5

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *