Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 27 IUNIE 2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 27.06.2024, orele 1600

CONVOCATOR

DISPOZIŢIE privind modificarea art. 1 din Dispoziţia Primarului Municipiului Slobozia nr. 430/21.06.2024 privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 27 iunie 2024

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 25 aprilie 2024.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 09 mai 2024.   
3Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 30 mai 2024.  
  4Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Utilitati locuinte tip ANL George Enescu”Primarul Municipiului Slobozia  1  
    5Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA PRIN CONSOLIDARE ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI PRIMĂRIEI, U.A.T. MUNICIPIUL SLOBOZIA”  Primarul Municipiului Slobozia    1
  6Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Copertină la Stația de Epurare – Treapta mecanică ape uzate, Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia  1  
    7Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I) pentru obiectivul de investitii ,, Creșterea eficienței energetice –Liceul de arte “Ionel Perlea” corp A-C3, Municipiul Slobozia”  Primarul Municipiului Slobozia      1,3
  8Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia           2
  9  Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare conferit Casei Județene de Pensii Ialomița, al unității locuinței, situate  în Municipiul Slobozia, strada Decebal, bloc G1, scara A, apartament 11, respectiv revenirea în patrimoniul și administrarea Municipiului Slobozia  Primarul Municipiului Slobozia    5
  10Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia  2
  11Proiect de hotărâre referitor la  modificarea art.2 al H.C.L. nr.117/ 25.07.2013 privind  darea în administrare a imobilului – locuință de serviciu, situată în Municipiul Slobozia, strada Decebal, bloc G1, scara A, apartament 14, către Poliția Locală  Primarul Municipiului Slobozia  5
    12Proiect de hotărâre referitoare la modificarea art.2 alin (3) al H.C.L. nr.184/26.09.2019 privind  darea în administrare a imobilului – locuință de serviciu, situată în Municipiul Slobozia, strada Nordului, bloc V4, scara C, etaj 3, apartament 16, către Poliția Locală  Primarul Municipiului Slobozia    5  
  13Proiect de hotărâre  referitoare la modificarea și completarea H.C.L.68/05.03.2024 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia    2
  14Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia  2
  15Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Educație, Cultură și Tineret SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia  2
  16Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Educație, Cultură și Tineret SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia  2
    17Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Transport Local în societate cu răspundere limitată și delegarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, prin gestiune directa din Municipiul Slobozia  Primarul Municipiului Slobozia    2,4
  18Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia luna iunie 2024  Primarul Municipiului Slobozia  1  
  19Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului anual de execuție al bugetului Municipiului Slobozia si  a situațiilor financiarepe anul 2023Primarul Municipiului Slobozia  1
  20Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia  Primarul Municipiului Slobozia  2
  21Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Domeniului Public SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia  2
22Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 39835 Primarul Municipiului Slobozia  3
23Proiect de hotărâre privind organizarea Freeland Festival SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia5
24Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Clubului Sportiv MunicipalPrimarul Municipiului Slobozia2
25Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

DIN DATA DE 27 iunie2024

Având în vedere:

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
    1Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia3
2Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia3
3Proiect de hotărâreprivind aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 4.462,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, DN 2A, km 65+509,  înscris în Cartea Funciară nr. 40979 cu Nr. Cadastral 40979, către Societatea Oyl Company Holding AG S.R.LPrimarul Municipiului Slobozia1,4
4Proiect de hotărâreprivind aprobarea raportului  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  16.127,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, DN 2A, km 65+509,  înscris în Cartea Funciară nr. 40977 cu Nr. Cadastral 40977, către Societatea Oyl Company Holding AG S.R.LPrimarul Municipiului Slobozia1,4
5Proiect de hotărâreprivind aprobarea raportului  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  6743,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Bulevardul.Matei Basarab,nr.72,  înscris în Cartea Funciară nr. 34736 cu Nr. Cadastral 34736, către Societatea Mayra Construct  S.R.LPrimarul Municipiului Slobozia1,4

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *