Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 26 Mai 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 26 Mai 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Provesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 28 aprilie 2022.  
2Aprobarea Provesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 11 mai 2022.  
3Proiect de hotărâre privind privind aprobarea tarifelor în vederea organizării unor activități socio-culturale și oferirea de servicii culturale diverse în cadrul Casei Municipale de Cultură „Nicolae Rotaru” și Căminului Cultural „George Folescu” Slobozia Nouă.  Primarul Municipiului Slobozia5
4Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale din fondul de locuințe sociale al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
5Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2,4
6Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în municipiul Slobozia pentru perioada 2022-2027.Primarul Municipiului Slobozia2,4
7Proiect de hotărâre referitor la aprobarea RegulamentuluiServiciului de salubrizare al municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2,4
8Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și atribuirea în gestiune directă a unor activități din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Slobozia, către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară„ECOO 2009”.Primarul Municipiului Slobozia4
9Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia.  Primarul Municipiului Slobozia2,4
10Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de oportunitate și atribuirea în gestiune directă a serviciului de iluminat public în Municipiul Slobozia, către Direcția de Administrare a Domeniului Public.Primarul Municipiului Slobozia2,4
11Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Consilieri locali3
12Proiect de hotărâre  referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
13Proiect de hotărâre referitor la înaintarea unei cereri către Consiliul Județean Ialomița cu privire la trecerea „Centrului de Îngrijire de Zi și a terenului aferent acestuia, din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3
14Proiect de hotărâre privind  aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate publică a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 38632.  Primarul Municipiului Slobozia3
15Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia asupra bunurilor proprietate a Municipiului Slobozia care au fost utilizate de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Slobozia.  Primarul Municipiului Slobozia2,3
16Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Transport Local a clădirii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică și a tuturor bunurilor din dotarea acestuia, aflate în proprietatea Municipiului Slobozia.  Primarul Municipiului Slobozia3
17  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit Muzeului Național al Agriculturii, pentru terenul în suprafață de 114 mp, proprietate publică a Municipiului Slobozia, identificat cu nr. cadastral 40601.Primarul Municipiului Slobozia3
18Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara A, etaj 2, apartament 12.Primarul Municipiului Slobozia1,4
19Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T1, scara B, parter, apartament 3.Primarul Municipiului Slobozia1,4
20Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, etaj 1, apartament 5.Primarul Municipiului Slobozia1,4
21Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara C, etaj 2, apartament 11.Primarul Municipiului Slobozia1,4
22Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T1, scara B, etaj 1, apartament 7.Primarul Municipiului Slobozia1,4
23Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara A, etaj 2, apartament 10.Primarul Municipiului Slobozia1,4
24Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara B, parter, apartament 3.Primarul Municipiului Slobozia1,4
25Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 12, bloc 18, scara A, etaj 4, apartament 21.Primarul Municipiului Slobozia1,4
26Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara B, parter, apartament 1.Primarul Municipiului Slobozia1,4
27Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara B, etaj 2, apartament 10.  Primarul Municipiului Slobozia1,4
28Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T1, scara B, etaj 1, apartament 5.Primarul Municipiului Slobozia1,4
29Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara A, parter, apartament 2.Primarul Municipiului Slobozia1,4
30Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara B, parter, apartament 26.Primarul Municipiului Slobozia1,4
31Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 1, apartament 30.Primarul Municipiului Slobozia1,4
32Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara A, etaj 1, apartament 6.Primarul Municipiului Slobozia1,4
33Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara B, etaj 3.Primarul Municipiului Slobozia1,4
34Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara B, etaj p, apartament 1.Primarul Municipiului Slobozia1,4
35Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara A, etaj 2, apartament 11.Primarul Municipiului Slobozia1,4
36Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  13,19 mp, situat în Municipiul Slobozia, Bd. Cosminului, bloc I4, I5, I6, I7, nr. cadastral 304/0;2.Primarul Municipiului Slobozia1,4
37Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  528,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Școlii, nr. 4,  nr. cadastral 33014, către Societatea SALEX IMPEX SRL,  care îl dețin în prezent în concesiune.Primarul Municipiului Slobozia1,4
38Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  53,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Bd. Matei Basarab, zona bloc 5,  nr. cadastral 34461.Primarul Municipiului Slobozia1,4
39Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 40/27.01.2022 privind nominalizarea unor consilieri locali în cadrul Comisiei sociale de analiză a solicitărilor, precum și în cadrul Comisiei de analiză a contestațiilor privind repartizarea de locuințe tip ANL destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, în Municipiul Slobozia și întocmirea listei de priorități.Primarul Municipiului Slobozia5
40Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pentru realizarea prin gestiune directă a prestării unor activități din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Slobozia, către Direcția de Administrare a Domeniului Public.
  2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pentru realizarea prin gestiune directă a prestării serviciului de iluminat public la nivelul Municipiul Slobozia, către Direcția de Administrare a Domeniului Public .
  3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna mai 2022.

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 160/28.04.2022 privind retragerea dreptului de administrare conferit societății URBAN SA asupra Centralei termice nr. 12 din Municipiul Slobozia.

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *