Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 30 Septembrie 2021

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 30 Septembrie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 31.08.2021.  
2Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna septembrie 2021.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia în anul școlar 2021 – 2022.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 84/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 și a HCL nr. 69/29.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre  privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT Municipiul Sloboziași Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1,2
6Proiect de hotărâre  de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „amenajare loc de joacă pentru copii cartier bora, strada Maxim Gorki”.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții„CONSTRUIRE CREȘĂ MEDIE” – CARTIER GĂRII NOI, SLOBOZIA.Primarul Municipiului Slobozia1,3
8Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice a Municipiului Slobozia – an de referință 2020.Primarul Municipiului Slobozia3
9Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
10Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale din fondul de locuințe sociale al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia5
11Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia, aprobate prin HCL Slobozia nr. 117/26.06.2018, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2
12Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 149/01.08.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Slobozia, direcţiile și serviciile publice de interes local, respectiv Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
13Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de anulare a referatului de admitere a dezmembrării unui teren situat în Municipiul Slobozia (Bora), număr cadastral 37261 și modificarea cărților funciare nr. 34996 și nr. 37261.Primarul Municipiului Slobozia3
14Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 180/29.07.2021 privind radierea din Cartea Funciară a UAT Slobozia nr. 36682 a imobilului cu număr cadastral 36682.Primarul Municipiului Slobozia3
15Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra unor bunuri proprietate publică, conferit Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1,2
16Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității și necesității vânzării terenului în suprafață de 876 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Stejarului nr. 22-24, județul Ialomița (Zona Pepinieră lot 11+12).  Primarul Municipiului Slobozia1,4
17Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea unei locuințe construite din fondurile statului, situată în Municipiul Slobozia, strada Gării nr.2, bloc U20, scara B, etaj 8, apartament 80.Primarul Municipiului Slobozia1,4
18Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de 924 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Mărășești nr. 5, județul Ialomița, nr. Cadastral 32246, către SC AD AUTO TOTAL SRL, care îl deține în prezent în concesiunePrimarul Municipiului Slobozia1,4
19Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCL nr. 219/31.08.2021 privind desemnarea reprezen10tanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate juridică din Municipiul Slobozia pentru anul școlar 2021-2022.Primarul Municipiului Slobozia5
20Întrebări, interpelări, puncte de vedere.  

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul privat al Municipiului Slobozia.
  2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.
  4. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Cuza-Vodă” a terenului în suprafață de 1.210 mp, situat în municipiul Slobozia, strada Vechea Matcă, nr. 1, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 37720 cu nr. cadastral 37720.
  5. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Gheorghe” a terenului în suprafață de 1.369 mp, situat în municipiul Slobozia, strada Sudului, nr. 15, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 40114 cu nr. cadastral 40114.
  6. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Dumitru” a terenului în suprafață de 2.581 mp, situat în municipiul Slobozia, șoseaua Nordului, nr. 12, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 37966 cu nr. cadastral 37966.
  7. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Ilie” a terenului în suprafață de 2.020 mp, situat în municipiul Slobozia, strada Plevnei, nr. 58A, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 38376 cu nr. cadastral 38376.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și procedurilor specifice ocupării funcției publice de conducere de Director Executiv al Direcției Educație, Cultură și Tineret.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *